Firma INPOCHEM vznikla v roku 1992  a svoje sídlo má v Žiline - Budatíne. Nosnou činnosťou firmy je predaj prípravkov na povrchovú úpravu kovov a dreva spolu s technickým servisom na celom území SR. Rieši technologické postupy pre nové linky na povrchové úpravy a spolupracuje so zákazníkmi pri návrhu riešenia likvidácie odpadových vôd v galvanizovniach. Výrobcom prípravkov je česká firma Pragochema, s.r.o., Praha.

         Od roku 2000  rozšírila svoju činnosť o predaj ekologických čistiacich kvapalín a stolov. Spolupracuje s českou firmou MS Ekologické mycí stoly, s.r.o., Náchod, ktorej je výhradným dovozcom pre SR. Všetky podrobnosti nájdete na tlačítku "ponuka".

        Tešíme sa na  spoluprácu s Vami.                

 

                                                                 

                                                                                                                                                        B. Schwarzkopf